[1]
Maryono, M. dan Laksono, R.A. 2021. Kajian Historis Pendidikan Islam di Cordova: (Masa Daulah Bani Umayyah Khalifah ʿAbdu Al-Rahmān Al-Nāṣir). Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa. 11, 2 (Sep 2021), 26-38. DOI:https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol11.Iss2.162.