[1]
Fahamsyah, F. 2018. Bidʿah Ḥasanah dalam Perspektif Al-ʿIzz Bin ʿAbd Al-Salām dan ʿAli Bin Ḥasan Al-Ḥalabī. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa. 8, 2 (Sep 2018), 99-113. DOI:https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss2.52.