(1)
Maryono, M.; Laksono, R. A. Kajian Historis Pendidikan Islam Di Cordova: (Masa Daulah Bani Umayyah Khalifah ʿAbdu Al-Rahmān Al-Nāṣir). JAF 2021, 11, 26-38.