(1)
Fahamsyah, F. TAKFIR DALAM PERSPEKTIF ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI ISLAM. JAF 2022, 12, 1-14.