(1)
Fahamsyah, F. Bidʿah Ḥasanah Dalam Perspektif Al-ʿIzz Bin ʿAbd Al-Salām Dan ʿAli Bin Ḥasan Al-Ḥalabī. JAF 2018, 8, 99-113.