Fahamsyah, F. (2018). Bidʿah Ḥasanah dalam Perspektif Al-ʿIzz Bin ʿAbd Al-Salām dan ʿAli Bin Ḥasan Al-Ḥalabī. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa, 8(2), 99-113. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss2.52