FAUZI, A. ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH MICRO TEACHING SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2020-2021. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 129-153, 2022. DOI: 10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.202. Disponível em: https://jurnal.stai-ali.ac.id/index.php/Alfawaid/article/view/202. Acesso em: 30 jan. 2023.