Maryono, Maryono, dan Riftian Ageng Laksono. 2021. “Kajian Historis Pendidikan Islam Di Cordova: (Masa Daulah Bani Umayyah Khalifah ʿAbdu Al-Rahmān Al-Nāṣir)”. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa 11 (2):26-38. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol11.Iss2.162.