Fahamsyah, Fadlan. 2022. “TAKFIR DALAM PERSPEKTIF ALIRAN-ALIRAN TEOLOGI ISLAM”. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa 12 (1):1-14. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.204.