Fahamsyah, Fadlan. 2018. “Bidʿah Ḥasanah Dalam Perspektif Al-ʿIzz Bin ʿAbd Al-Salām Dan ʿAli Bin Ḥasan Al-Ḥalabī”. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa 8 (2):99-113. https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol8.Iss2.52.