Maryono, M. dan Laksono, R. A. (2021) “Kajian Historis Pendidikan Islam di Cordova: (Masa Daulah Bani Umayyah Khalifah ʿAbdu Al-Rahmān Al-Nāṣir)”, Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa, 11(2), hlm. 26-38. doi: 10.54214/alfawaid.Vol11.Iss2.162.