Fahamsyah, F. (2018) “Bidʿah Ḥasanah dalam Perspektif Al-ʿIzz Bin ʿAbd Al-Salām dan ʿAli Bin Ḥasan Al-Ḥalabī”, Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama dan Bahasa, 8(2), hlm. 99-113. doi: 10.54214/alfawaid.Vol8.Iss2.52.