[1]
M. Maryono dan R. A. Laksono, “Kajian Historis Pendidikan Islam di Cordova: (Masa Daulah Bani Umayyah Khalifah ʿAbdu Al-Rahmān Al-Nāṣir)”, JAF, vol. 11, no. 2, hlm. 26-38, Sep 2021.