[1]
A. Fauzi, “ANALISIS BUTIR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH MICRO TEACHING SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2020-2021”, Al-Fawa’id, vol. 12, no. 1, pp. 129-153, Mar. 2022.