[1]
F. Fahamsyah, “Bidʿah Ḥasanah dalam Perspektif Al-ʿIzz Bin ʿAbd Al-Salām dan ʿAli Bin Ḥasan Al-Ḥalabī”, JAF, vol. 8, no. 2, hlm. 99-113, Sep 2018.