Maryono, M., dan R. A. Laksono. “Kajian Historis Pendidikan Islam Di Cordova: (Masa Daulah Bani Umayyah Khalifah ʿAbdu Al-Rahmān Al-Nāṣir)”. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa, vol. 11, no. 2, September 2021, hlm. 26-38, doi:10.54214/alfawaid.Vol11.Iss2.162.