Saputro, Oscar Wardhana Windro. “PRINSIP PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONSEP AL-TAṢFIYAH WA AL-TARBIYAH: (Studi Pemikiran Syaikh Al-Albaniy Dalam Kitab Al-Taṣfiyah Wa Al-Tarbiyah)”. Jurnal Al-Fawa’id : Jurnal Agama Dan Bahasa, vol. 12, no. 1, Mar. 2022, pp. 51-68, doi:10.54214/alfawaid.Vol12.Iss1.207.